Dünya,Konum,Yörünge,Işık,Güneş,Helyum,Hidrojen,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Işığın Yaratılışı,Big Bang
O boşluğun üzərinə şimal səmalarını yayar, heçliyin üzərinə dünyanı asar.

(Əyyub, 26:7)