Gökler,Gök Cisimleri,Gezegenler,Uzay,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Işığın Yaratılışı,Big Bang
Gündüz işıq olsun deyə günəşi çıxaran, Gecə işıq olsun deyə aya və ulduzlara qaydalar qoyan, Dalğaları kükrəsin deyə dənizi qabardan Rəbb – Adı Ordular Rəbbidir

(Yeremya, 31:35)
Gece,Gündüz,Gece ile Gündüz,Mehtap,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Işığın Yaratılışı,Big Bang
Başınızı göylərə qaldırıb baxın: Bunları kim yaratdı? Rəbb göy cisimləri sıraya düzüb çıxarar, Onların hamısını adları ilə çağırar. Bol qüvvəsinə, böyük qüdrətinə görə Onlardan heç biri də əskik olmaz.

(Yeşaya, 40:26)
Gece,Gündüz,Gece ile Gündüz,Mehtap,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Işığın Yaratılışı,Big Bang
Hər bürcü öz vaxtında çıxara bilərsənmi? Böyük, Kiçik Ayı bürcünə yol göstərə bilərsənmi? Göylərin qanunlarını bilirsənmi?...

(Əyyub, 38:32-33)