Gökler,Yer,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Big Bang
“Başlanğıcda Allah göyləri və yeri yaratdı. Yer quruluşsuz və boş idi. Dərin sular üzərində qaranlıq var idi...”

(Yaradılış, 1:1-2)Gökler,Yer,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Big Bang
“Sonra Allah dedi: «Qoy suların arasında bir qübbə olsun və suları bir-birindən ayırsın». Allah qübbəni düzəltdi və qübbənin altındakı suları onun üstündəki sulardan ayırdı. Belə də oldu. Allah qübbəni «göy» adlandırdı.”

(Yaradılış, 1:6-8)Gökler,Yer,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Big Bang
“… Rəbb Allah göyləri və yeri yaradanda…”

(Yaradılış, 2:4)Gökler,Yer,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Big Bang
“Sən, yalnız Sən Rəbsən, göyləri, göylərin ən uca qatlarını və bütün səma cisimlərini, yer üzünü və onun məxluqlarını, dənizləri və içindəki hər şeyi Sən yaratdın və hamısına həyat verirsən. Səma cisimləri Sənə səcdə qılır!”

(Nehemya, 9:6)Gökler,Yer,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Big Bang
“Sonra Allah dedi: «Qoy göyün altındakı sular bir yerə yığılsın ki, quru görünsün». Belə də oldu. Allah qurunu «yer», su yığınlarını isə «dənizlər» adlandırdı...”

(Yaradılış, 1:9-10)Gökler,Yer,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Big Bang
“Göylər və yer, oradakı hər şey beləcə tamamlandı.”

(Yaradılış, 2:1)Gökler,Yer,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Big Bang
Rəbbə alqış et, ey könlüm! Ya Rəbb Allah’ım, Sən nə qədər böyüksən, Ehtişamı, əzəməti geyinmisən… Yer üzünün təməlini elə qurdun ki, Əsla sarsılmasın.

(Məzmurlar, 104:1-5)