Işık,Güneş,Helyum,Hidrojen,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Işığın Yaratılışı,Big Bang
Allah, "işıq olsun" deyə buyurdu və işıq oldu. Onu qaranlıqdan ayırdı.

(Yaradılış, 1:3-4)