Gökler,Gök Cisimleri,Gezegenler,Uzay,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Işığın Yaratılışı,Big Bang
Sonra Allah dedi: «Qoy göy qübbəsində gecəni gündüzdən ayıran çıraqlar olsun. Onlar işarələri, fəsilləri və günlərlə illəri göstərsin. Qoy onlar göy qübbəsində çıraq olub, yer üzünə işıq saçsın». Belə də oldu. Allah iki böyük çıraq düzəltdi: gündüzü idarə etmək üçün böyük çıraq, gecəni idarə etmək üçün kiçik çıraq. O həmçinin ulduzları düzəltdi. Allah onları göy qübbəsinə qoydu ki, yer üzünə işıq saçsın, gündüzü və gecəni idarə etsin, işığı qaranlıqdan ayırsın.

(Yaradılış, 1:14-18)
Gece,Gündüz,Gece ile Gündüz,Mehtap,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Işığın Yaratılışı,Big Bang
Ey Xudavəndimiz Rəbb, İsmin bütün yer üzərində nə qədər əzəmətlidir! Ehtişamın göylərə qalxır!...Əllərinin işi olan göyləri, Öz yerinə düzdüyün ay və ulduzları gördükdə deyirəm:" İnsan kimdir ki ?

(Məzmurlar, 8:1-4)