Işık,Güneş,Helyum,Hidrojen,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Işığın Yaratılışı,Big Bang
Külək cənub səmtinə əsir, Sonra şimal səmtinə dönür.Dönə-dönə gedir, Öz yolunu təkrar edir.

(Vaiz, 1:6)