Sulardaki Döngü,Sular,Bulutlar,Yağmur,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Işığın Yaratılışı,Big Bang
Bəli, Allah çox böyükdür...Su damcılarını yuxarı qaldırır, Buxarlandırır, yağış yağdırır. Bu yağışlar buludlardan tökülür, İnsanların üstünə bol yağışlar səpilir.

(Əyyub, 36:26-28)
Sulardaki Döngü,Sular,Bulutlar,Yağmur,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Işığın Yaratılışı,Big Bang
Küləyin gücünü təyin edəndə, Suları ölçəndə, Yağışa qanun qoyanda, Şimşəyə yol açanda...

(Əyyub, 28:25-26)
Sulardaki Döngü,Sular,Bulutlar,Yağmur,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Işığın Yaratılışı,Big Bang
Necə göydən yağan yağış və qar Torpağı sulamadan, yeri məhsuldar edib Əkin bitirmədən, əkinçiyə toxum, Yeyənə çörək vermədən göylərə qayıtmırsa...

(Yeşaya, 55:10)
Sulardaki Döngü,Sular,Bulutlar,Yağmur,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Işığın Yaratılışı,Big Bang
Buludları yuxarıda yerləşdirəndə, Dərinlikdə bulaqları bağlayanda, Sular əmrindən çıxmasın deyə dənizə sədd çəkəndə, Yerin bünövrələrini təyin edəndə...

(Süleymanın məsəlləri, 8:29)
Sulardaki Döngü,Sular,Bulutlar,Yağmur,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Işığın Yaratılışı,Big Bang
Dağlardan dərələrə axdı, Sənin təyin etdiyin yerlərə töküldü. Onların önünə hədd qoydun ki, ondan aşmasınlar, Heç vaxt daşıb dünyanı basmasınlar.

(Məzmurlar, 104:8-9)
Sulardaki Döngü,Sular,Bulutlar,Yağmur,Yaratılış,Düzen,Tevrat,İncil,Torah,Hz. Musa,Göklerin Yaratılışı,Yerin Yaratılışı,Işığın Yaratılışı,Big Bang
Bütün çaylar dənizə axır, amma dəniz heç vaxt dolmur. Axdıqları yerə qayıdırlar.

(Vaiz, 1:7)